• Upravljanje sklopnom i relejnom tehnikom, signalizacija, mjerenje, regulacija
  • Upravljački sklopovi pneumatske automatike i mehanizmi (PN-cilindri, ventili, regulatori)
  • Upravljački sklopovi hidrauličke automatike i mehanizmi (hidraulički motori, cilindri, ventili)
  • Programiranje PLC uređaja za vođenje automatiziranih procesa
  • Automatizacija industrijskih postrojenja