• Projektiranje i nadzor
  • Održavanje uređaja i postrojenja prema ugovoru ili prema pozivu
  • Izrada upravljačko razvodnih ormara (po narudžbi s projektnom dokumentacijom ili datom tehničko-tehnološkom opisu i vlastitim projektiranjem)
  • Izrada raznih elektroničkih sklopova za potrebe u industriji
  • Snimanje stanja i izrada el. tehničke dokumentacije i dokumentacije izvedenog stanja
  • Davanje stručnog mišljenja i savjeta iz područja automatizacije i elektroenergetike
  • Trgovina el. tehničke robe i ostale tehničke robe za potrebe održavanja