Najam autodizalice

Najam autodizalice/autokorpe za rad na visini do 21m. Nudimo mogućnosti obavljanja poslova na visini za razne usluge( Čišćenje oluka, blagdansko ukrašavanje itd.).

Europski strukturni i investicijski fondovi

Naziv projekta Proširenje kapaciteta poslovne jedinice Uniusa d.o.o. ulaganjem u proizvodnu tehnologiju za izgradnju i/ili rekonstrukciju ekološke i energetski učinkovite rasvjete Kratki opis projekta Ulaganje u proizvodnu tehnologiju za izgradnju i/ili rekonstrukciju ekološke i energetski učinkovite rasvjete je odgovor poduzeća Unius d.o.o. na nove zahtjeve tržišta u sektoru elektrotehnike – energetska učinkovitost kao neizostavna karakteristika…

Ostali poslovi

Održavanje uređaja i postrojenja prema ugovoru ili prema pozivu Snimanje stanja i izrada el. tehničke dokumentacije i dokumentacije izvedenog stanja Davanje stručnog mišljenja i savjeta iz područja automatizacije i elektroenergetike Trgovina el. tehničke robe i ostale tehničke robe za potrebe održavanja

Mjerenja, ispitivanja i pregledi

Razna mjerenja i ispitivanja u elektrotehnici ( struja napon, frekvencija, utrošak el. energije, ispitivanje utroška jalove energije, broj okretaja, mjerenje temperature, jačine rasvjete, tlaka) Ispitivanje el. instalacije niskog napona, gromobrana i uzemljenja Ispitivanje sagorjevanja dimnih plinova kotlova loženih krutim, tekućim i plinovitim gorivom Periodički pregledi kotlovnica (protupožarna zaštita i zaštita na radu) Analiza kvalitete električne…

Elektromehanika

Namatanje asinhronih trofaznih i jednofaznih el. motora snage 0,1-100 kW Namatanje transformatora, prigušnica, el. magnetskih svitaka za ventile i mag. kočnice Razni popravci na el. strojevima (motorima, generatorima, pokretačima, transformatorima) Popravak aparata za varenje (klasični aparati i aparati za varenje s zaštitnim plinom, rotacioni)

Servisiranja

Servis IMP crpki za centralna grijanja (cirkulacijske crpke) Servis crpki Elektrokovina za otpadnu i pitku vodu Servis plamenika za loženje na plin i tekuće gorivo (Riello, Fer, Weishaupt i ostali) Servis regulacijske tehnike centralnog grijanja i klimatizacije Servis raznih elektroničkih uređaja (industrijska elektronika)