• Upravljanje sklopnom i relejnom tehnikom, signalizacija, mjerenje, regulacija
  • Upravljački sklopovi pneumatske automatike i mehanizmi (PN-cilindri, ventili, regulatori
  • Upravljački sklopovi hidrauličke automatike i mehanizmi (hidraulički motori, cilindri, ventili)
  • Programiranje PLC uređaja za vođeneje automatiziranih procesa
  • Automatizacija industrijskih postrojenja
  • Izrada SCADA sustava
  • Izrada upravljačko razvodnih ormara (po narudžbi s projektnom dokumentacijom ili datom tehničko-tehnološkom opisu i vlastitim projektiranjem)