Naziv projekta
Proširenje kapaciteta poslovne jedinice Uniusa d.o.o. ulaganjem u proizvodnu tehnologiju za izgradnju i/ili rekonstrukciju ekološke i energetski učinkovite rasvjete

Kratki opis projekta
Ulaganje u proizvodnu tehnologiju za izgradnju i/ili rekonstrukciju ekološke i energetski učinkovite rasvjete je odgovor poduzeća Unius d.o.o. na nove zahtjeve tržišta u sektoru elektrotehnike – energetska učinkovitost kao neizostavna karakteristika kvalitetne usluge. Kao dodana vrijednost ovog projekta ističe se činjenica da pružanjem ESCO usluge (usluge izgradnje i/ili rekonstrukcije ekološke i energetski učinkovite rasvjete), Unius d.o.o. direktno doprinosi jednoj od sedam glavnih inicijativa strategije „Europa 2020.“ – „Resursno učinkovita Europa“ kojom se promiče energetska učinkovitost, te inicijativi „Industrijska politika za globalizacijsko doba“, utoliko što obogaćuje djelatnost proizvodne jedinice uslugama za budućnost, koje doprinose prijelazu javnog i privatnog, uslužnog i proizvodnog sektora na veću učinkovitost u korištenju resursa. Ova usluga direktno doprinosi i jednom od, Sporazumom o partnerstvu definiranih, prioritetnih ulaganja – „dio ESI fondova bit će usmjeren na poboljšanje učinkovitosti sustava javne rasvjete.“ Razvojni potencijal usluge utemeljen je na mjerama „Trećeg nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. – 2016.“, koji je izrađen prema europskoj Direktivi 2006/32/EC o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama (ESD), te prepoznaje projekte poboljšanja energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti kao isplative jer su uštede vidljive odmah i lako su dokazive i provjerljive.

Cilj projekta je proširenje kapacitet postojeće poslovne jedinice Uniusa d.o.o., kako bi se očuvala postojeća i stvorila nova radna mjesta. Također, projektnim ulaganjima predviđeno je i razvijanje ESCO usluge iz sektora elektromontažnih radova i rasvjete te plasiranje na tržište cjelovite usluge povećanja energetske učinkovitosti rasvjete.
Nova znanja i vještine koje će usvojiti zaposlenici poduzeća u sklopu projekta – aktivnost edukacija i osposobljavanje zaposlenika za korištenje nove opreme, koristiti će se u izvršavanju/obavljanju poslovnih zadataka u narednim godinama.

Rezultati provedbe projekta:
-očuvano 10 postojećih te otvareno minimalno 1 novo radno mjesto
-povećanje prihoda od prodaje za 68% u odnosu na 2015. godinu,

Ukupna vrijednost projekt iznosi 1.645.068,75 kuna, od kojih EU sufinanciranje iznosi 553.620,00 kuna.
Projekt se provodi od 2. travnja 2016. do 2. srpnja 2017.

Dokumentaciju možete skinuti na link:

Nabava_NOJN_UNIUS