• Razna mjerenja i ispitivanja u elektrotehnici ( struja napon, frekvencija, utrošak el. energije, ispitivanje utroška jalove energije, broj okretaja, mjerenje temperature, jačine rasvjete, tlaka)
  • Ispitivanje el. instalacije niskog napona, gromobrana i uzemljenja
  • Ispitivanje sagorjevanja dimnih plinova kotlova loženih krutim, tekućim i plinovitim gorivom
  • Periodički pregledi kotlovnica (protupožarna zaštita i zaštita na radu)
  • Analiza kvalitete električne energije prema EN 50160 sa periodičkom i statističkom analizom
  • Praćenje i analiza naponskih događaja i tranzijenata (propadi, nadvišenja, prekidi)
  • Mjerenje i praćenje V,A,Hz,W,VAR,VA,PF,KWh, KVARh,KVAh, harmonika, međuharmonika, nesimetrija, flikera, brzih naponskih i strujnih promjena (zalet elektromotora)