Fotogalerija

Kliknuti na sliku za pregled slika.

Ugradnja LED reflektora u sportsku dvoranu Tehničke škole Požega

Parkirališne rampe OŠ Julija Kempfa i Opća županijska bolnica Požega

Regulacija elektromotora ventilatora 250kW Plamen Požega

Meko upuštanje drobilice 250kW

Automatizacija pilane ART-video

Ultrazvučno mjerenje diferencijalnog nivoa

Razvodni upravljački ormar za mljevenje kamena

Automatizacija sušare, PPK Nova Gradiška-video

Hidrostatsko mjerenje nivoa i upravljanje crpkama

Daljinski nadzor i upravljanje PS ZAPOLJE

Automatska regulacija protoka

Linija za automatsko pocinčavanje GOLD

Automatizacija betonare PROFIBUS