Izmjena i ugradnja postojeće rasvjete sa LED reflektorima i izmjena instalacije.
Fotogalerija