Naziv projekta

Proširenje kapaciteta poslovne jedinice Uniusa d.o.o. ulaganjem u proizvodnu tehnologiju za izgradnju i/ili rekonstrukciju ekološke i energetski učinkovite rasvjete

Kratki opis projekta

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju za izgradnju i/ili rekonstrukciju ekološke i energetski učinkovite rasvjete je odgovor poduzeća Unius d.o.o. na nove zahtjeve tržišta u sektoru elektrotehnike – energetska učinkovitost kao neizostavna karakteristika kvalitetne usluge. Kao dodana vrijednost ovog projekta ističe se činjenica da pružanjem ESCO usluge (usluge izgradnje i/ili rekonstrukcije ekološke i energetski učinkovite rasvjete), Unius d.o.o. direktno doprinosi jednoj od sedam glavnih inicijativa strategije „Europa 2020.“ - „Resursno učinkovita Europa“ kojom se promiče energetska učinkovitost, te inicijativi „Industrijska politika za globalizacijsko doba“, utoliko što obogaćuje djelatnost proizvodne jedinice uslugama za budućnost, koje doprinose prijelazu javnog i privatnog, uslužnog i proizvodnog sektora na veću učinkovitost u korištenju resursa. Ova usluga direktno doprinosi i jednom od, Sporazumom o partnerstvu definiranih, prioritetnih ulaganja – „dio ESI fondova bit će usmjeren na poboljšanje učinkovitosti sustava javne rasvjete.“ Razvojni potencijal usluge utemeljen je na mjerama „Trećeg nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. – 2016.“, koji je izrađen prema europskoj Direktivi 2006/32/EC o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama (ESD), te prepoznaje projekte poboljšanja energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti kao isplative jer su uštede vidljive odmah i lako su dokazive i provjerljive.

Cilj projekta

Cilj projekta je proširenje kapacitet postojeće poslovne jedinice Uniusa d.o.o., kako bi se očuvala postojeća i stvorila nova radna mjesta. Također, projektnim ulaganjima predviđeno je i razvijanje ESCO usluge iz sektora elektromontažnih radova i rasvjete te plasiranje na tržište cjelovite usluge povećanja energetske učinkovitosti rasvjete. Nova znanja i vještine koje će usvojiti zaposlenici poduzeća u sklopu projekta – aktivnost edukacija i osposobljavanje zaposlenika za korištenje nove opreme, koristiti će se u izvršavanju/obavljanju poslovnih zadataka u narednim godinama.

Rezultati provedbe projekta

  • Očuvano 10 postojećih te otvareno minimalno 1 novo radno mjesto.

  • Povećanje prihoda od prodaje za 68% u odnosu na 2015. godinu.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekt iznosi 1.645.068,75 kuna, od kojih EU sufinanciranje iznosi 553.620,00 kuna. Projekt se provodi od 2. travnja 2016. do 2. srpnja 2017.


Unius d.o.o.

Tvrtka Unius d.o.o. osnovana je 1992. godine. Osnivači tvrtke su dugogodišnji djelatnici na području elektrotehničkih djelatnosti (održavanje industrijskih postrojenja, procesna tehnika, industrijska elektronika, elektromontažni i drugi radovi). Sva stečena iskustva ugrađena su u razvoj tvrtke a sam naziv Unius dolazi od skraćenja riječi UNIverzalne USluge.

U samom početku djelovanja tvrtke pristupilo se vrlo ozbiljno i profesionalno u obavljanju djelatnosti tako da su vrlo brzo stečene kvalitetne reference.
» opširnije

Novosti

Rješenja LED rasvjete

17. svibnja 2017.

 Poštovani,

Uskoro pozivi za sredstva za energetsku učinkovitost i OIE u proizvodnim industrijama

www.energetika-net.com/vijesti/energetska-ucinkovitost/ministarstvo-energetike-brzo-u-pripremi-za-povlacenje-eu-sredstava-24540

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti i zainteresirane tvrtke za zamjenu postojeće i instalaciju nove LED rasvjete.
Želite li zamijeniti ne učinkovitu rasvjetu u industrijskim pogonima, kontaktirajte našeg voditelja projekata direktno na: stipe.rados@unius.hr


Srdačan pozdrav

Europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
"Zajedno do fondova EU"

Naziv projekta: Proširenje kapaciteta poslovne jedinice Uniusa d.o.o. ulaganjem u proizvodnu
tehnologiju za izgradnju i/ili rekonstrukciju ekološke i energetski učinkovite rasvjete


Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne
OIB korisnika: 11527602575
Naziv korisnika: UNIUS d.o.o.
Lokacija: Grad Požega
Kontakt telefon: +385 34 281 703
Email: unius@po.t-com.hr
Vrsta nabave: Robe,
Datum objave: 11.7.2017.
Rok za dostavu ponuda: 4.8.2017.
Kratki opis nabave: Nabava mobilne skele i ručnog alata za promjenjive umetke K 18,
te nabava vozila ( furgona) te ugradnja opreme za prenamjenu radnih vozila furgona i kamioneta,
potrebne na razvoj i plasiranje ESCO usluge izgradnje i/ili rekonstrukcije ekološke i energetski učinkovite rasvjete.

Dokumentacija download

www.strukturnifondovi.hr

Trenutni radovi

Tekija d.o.o.

NARUČITELJ:

Tekija d.o.o.

MJESTO RADA:

Požega

POLJE DJELATNOSTI:

Rasvjeta i elektroinstalacije

OPIS:

 Izrada električne instalacije rasvjete centralnog križa polje br.6 Groblje Krista Kralja u Požegi.

FOTOGALERIJA:

Tekija d.o.o.
Tekija d.o.o.
Tekija d.o.o.
Tekija d.o.o.
 

Certifikat ISO 9001:2000

Certifikat ISO 9001:2000 dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom sukladan zahtjevima iz norme i da je usklađen sa propisima.

Posjedujemo certifikat ISO 9001:2000 za slijedeći opseg aktivnosti:
Izrada, montaža i održavanje električnih instalacija i uređaja, te razvodno upravljačkih ormara.